Kosten van de therapie

Afhankelijk van jouw klachten en een eventuele verwijzing van de huisarts kan jouw behandeling in aanmerking komen voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar. Ik heb contracten afgesloten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars (zie hieronder) en als Psychotherapeut mag ik je, indien nodig, langdurige trajecten aanbieden. Samen kijken we naar hetgeen je nodig hebt.

Het kan zijn dat je genoeg heeft aan één of een paar gespreken die een bepaalde situatie verduidelijken. Soms is er meer nodig. Het kan zijn dat de problematiek meer complex en al langere tijd aanwezig is, en er daarom meer tijd nodig is om deze te behandelen.

 

Geïndiceerde zorg (door de verzekeraar vergoede zorg)

Sinds 2014 is het binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (G.G.Z.) mogelijk om vanuit de huisarts een verwijzingen te krijgen voor twee soorten trajecten. Beide trajecten / behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij is wel een eigen risico van toepassing. In 2016 is dit eigen risico minimaal € 385. Kijk in je eigen polis goed na om van te voren te weten welke voorwaarden voor jou van toepassing  zijn.

 

Traject 1; - BGGZ (Basis Generalistische Gezondheidszorg):

Door de overheid zijn vier zorgzwaarte producten (kort, middel, intensief en chronisch) vastgesteld. Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandelminuten (dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding/administratietijd). De hulpverlener mag de geleverde zorg pas na afronding van het gehele behandeltraject in rekening brengen. Voor de eigen risico is de datum van aanmelding leidend.

Verzekeraars:
Voor 2016 en 2017 heb ik contracten voor de BGGZ afgesloten met:

 • Menzis/Anderzorg
 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • De Friesland
 • CZ/Delta Lloyd
 • Multizorg

Tarieven BGGZ: Deze worden bepaald door de Zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Onderstaand de indicatieve tarieven:

 • Onvolledig behandeltraject: € 186,71 (maximaal twee consulten)
 • Kort: € 457,43 (tot 294 minuten).
 • Middel: € 779,40 (tot 495 minuten)
 • Intensief: € 1.222,15  (tot 750 minuten)
 • Chronisch: € 1.127,95 (tot 750 minuten)

 

Traject 2: - SGGZ (Specialistische zorg)

Als het gaat om een meer complexe problematiek, wordt u misschien ook door uw huisarts verwezen voor de SGGZ. In de SGGZ werken psychotherapeuten met DBC trajecten. Een DBC traject is een behandeling die maximaal een jaar mag duren, en binnen dit jaar is er geen beperking in de behandeltijd. De behandel frequentie (aantal behandelingen per week of maand) wordt samen met de therapeut bepaalt. Regelmatig wordt geëvalueerd of de problematiek nog past bij de voorwaarden van de SGGZ.

Voor 2016 en 2017 heb ik contracten betreffende SGGZ afgesloten met:

 • Menzis/Anderzorg
 • Achmea Zilveren Kruis
 • VGZ
 • De Friesland
 • Multizorg

Hier is wel sprake van een zorgplafond op jaarbasis, deze wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

Indicatieve Tarieven SGGZ:

 • Worden bepaald door de NZA en de Zorgverzekeraar.
 • De tarief kan pas berekend worden na afloop van de DBC, en varieert op basis van de (directe en indirecte) besteden tijd.

 

Niet geïndiceerde zorg (niet door de verzekeraar vergoede zorg)

Het kan zijn dat jouw klachten niet passen bij hetgeen vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het kan ook zijn dat je niet wilt dat jouw behandeling gedeclareerd wordt aan de zorg verzekeraar. Dan kan je een OVP traject volgen. (Onverzekerd Product) In dat geval betaal je een bedrag dat nooit hoger is dan 95% van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief is. In dat geval spreken we dan van tevoren af welk bedrag je wanneer moet betalen. Het kan per gesprek, of b.v. maandelijks.