Afspraken afzeggen of verzetten

Mocht je een afspraak niet na kunnen komen, dan kan je die tot twee werkdagen (48 uur) van tevoren afzeggen. Bij afspraken die niet op tijd afgezegd worden, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Een gemaakte afspraak die niet wordt afgezegd, wordt als een normaal consult in rekening gebracht.

NB. Een rekening bij niet verschijnen wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

Dossier en privacy

De psycholoog verplicht zich om een dossier bij te houden m.b.t. de patient en de behandeling. Dit dossier bevat verslagen van de sessies, verwijsbrieven en andere documenten gerelateerd aan de behandeling. Desgewenst kun je inzage krijgen in het dossier. De wet verplicht de psycholoog om een dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij je zelf aangeeft dat je het dossier wil vernietigen.

Als vergoede zorg gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar gebeurt dat onder vermelding van de type traject (BGGZ, SGGZ) en de diagnose waarvoor de patient behandeld wordt.

 

Wachtlijst

Ik maak geen onderscheid in de wachttijden tussen intakeĀ en behandeling. Na de intake kun je direct starten met de voorgestelde behandeling. Op dit moment duurt het ongeveer 2-3 weken totdat we een afspraak kunnen maken.

Op de website van Vektis vindt u een up-to-date overzicht van de actuele wachttijden

 

Kwaliteit en klachtenprocedure.

Het is belangrijk om te weten dat ik werk conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ik zet me in om jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Ik vind het het prettigst als je in eerste instantieĀ dit met mij bespreekt. Het kan een misverstand zijn of iets dat binnen de behandeling opgelost kan worden. Hopelijk komen we er dan samen uit. Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het NIP.